Фото без опису

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує,
що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне
декларування громадянами України активів (розміщених на території України
та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до
вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені
не в повному обсязі податки і збори.
Об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть
бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної
особи, зокрема, валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на
рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у
готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти,
позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з
юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги
декларанта до іншої фізичної особи (пп. «а» п. 4 підрозділу 9 4 розділу ХХ
«Перехідні положення» ПКУ).
Водночас згідно з п. 9 підрозділу 9 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ
для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має
розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або
банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання
в банках України (далі – спеціальний рахунок) до Декларації.
     Декларант з метою забезпечення виконання вимог п. 9 підрозділу 9 4 розділу
ХХ «Перехідні положення» ПКУ звертається до банку для відкриття спеціального
рахунку.
Порядок відкриття, закриття, зарахування коштів на спеціальний рахунок і
здійснення контролю за операціями за таким рахунком встановлюються
Національним банком України.
     Підпунктом 1 пункту 10 підрозділу 9 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ
визначено, що склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі
невикористання фізичною особою права на подання Декларації вважаються
такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового
законодавства, становлять активи, крім визначених пп. 2 і 3 п. 10 підрозділу 9 4
розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, сумарна вартість яких не перевищує
400 тис. грн. станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального)
добровільного декларування.
У разі якщо грошова вартість таких активів визначена в іноземній
валюті/банківських металах, їх вартість зазначається у гривні за офіційним
курсом національної валюти до іноземної валюти, установленим Національним
банком України/облікової ціни банківських металів, розрахованої Національним
банком України на дату подання декларантом Декларації.

Враховуючи викладене, у разі якщо фізична особа має у власності 405 тис.
грн та виявила бажання скористатися правом на подання Декларації, то така особа
приймає самостійне рішення щодо суми, яка буде зазначена у вказаній Декларації,
а саме повністю уся сума 405 тис. грн або тільки частина цих коштів.
При цьому нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного
декларування здійснюється у загальному порядку з суми, яка буде вказана у
Декларації.
    Звертаємо увагу, що у разі прийняття рішення фізичною особою щодо не
подання Декларації, джерела одержання (набуття) коштів вважаються такими, з
яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового
законодавства, якщо сумарна вартість їх не перевищує 400 тис. грн станом на дату
завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці
ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.
Підписатися на Facebook
fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube
youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою
сервісу « InfoTAX » t.me/infoTAXbot