Фото без опису

Днями в Мангушській державній податковій інспекції відбувся онлайн-семінар.  Податківці знайомили платників податків з особливостями адміністрування податку на прибуток та екологічного податку, актуальними питаннями реєстрації та застосування РРО/ПРРО, можливостями електронного кабінету платника податків для суб’єктів господарювання та громадян.

 

Під час семінару були розглянуті питання застосування програмних РРО. Платників податків повідомили про зміни, які були внесені до Податкового кодексу України та інших законів України, Законом України від 01 грудня 2020 року № 1017-IX в частині застосування реєстраторів розрахункових операцій. Наголосили, що у разі, якщо суб’єкт господарювання підпадає під дію Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями та Податкового кодексу України, згідно з якими настає обов’язок застосовувати РРО та/або ПРРО, суб’єкт господарювання за власним вибором може обрати для проведення розрахунків за товари РРО/ПРРО. Звернули увагу на переваги програмних РРО перед класичними.

 

Крім того, висвітлено актуальні питання адміністрування екологічного податку. Відповідно до п.240.1 ст.240 Податкового кодексу України платниками екологічного податку є не тільки суб’єкти господарювання, юридичні особи, але й бюджетні установи, громадські та інші підприємства, які під час провадження діяльності на території України здійснюють: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; розміщують відходи; утворюють радіоактивні відходи та тимчасово зберігають радіоактивні відходи понад установлений особливими умовами ліцензій строк. Згідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-ХІІ викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися тільки після отримання дозволу, виданого суб’єкту господарювання. Платники екологічного податку, які здійснюють викиди та не мають дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення самостійно визначають обсяги викидів, ставки податку та надають звітність по екологічному податку. За неподання звітності, заниження податкового зобов’язання або за не вірне застосування ставки до платників екологічного податку застосовуються штрафні (фінансові) санкції згідно діючого податкового законодавства.

 

Також, було акцентовано увагу платників на нововведеннях у визначенні податку на прибуток у частині змін до форми податкової декларації з податку на прибуток, внесених наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2020 №649, та деяких змін в оподаткуванні податком на прибуток, запроваджених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 №466-IX. Так, конкретизовано положення Податкового кодексу України щодо визначення кола суб’єктів, які вважаються платниками податку на прибуток, змінено критерій щодо визначення об’єкта оподаткування та подання звітності без коригування фінансового результату, запроваджено нові об’єкти оподаткування, новий склад податкових різниць, змінено вимоги до подання податкової та фінансової звітності, зокрема разом з аудиторським звітом, що підлягають оприлюдненню та інші. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 Податкового кодексу України, для подання податкових декларацій (розрахунків). Крім того, законодавством передбачена адміністративна відповідальність за неоприлюднення фінансової звітності з аудиторським висновком (ст.16316 КпАП), за ненадання аудиторського висновку, коли це передбачено законодавством (ст.1631 КпАП).

 

Особливу увагу було приділено електронному сервісу ДПС «Електронний кабінет», який надає можливість працювати платникам податків з органами податкової служби дистанційно, що особливо актуально у період карантинних обмежень: надавати та переглядати податкову звітність; отримувати інформацію з інтегрованих карток платника по податках і зборах; замовляти та отримувати адміністративні послуги; формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету; здійснювати сплату податків, зборів та інших платежів до бюджету за допомогою банківських систем типу Інтернет-банкінг; здійснювати офіційне листування з органами ДПС України з питань оподаткування; здійснювати доступ до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, відомостей про які надходять до ДПС з відповідних реєстрів інших державних органів) тощо. Громадяни можуть використовувати електронний сервіс ДПС «Електронний кабінет», який надає можливість:

- доступу до сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

- подання декларації про майновий стан і доходи;

- отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

 

Семінар пройшов у конструктивному форматі, платники податків отримали відповіді на питання, які їх цікавили.