Фото без опису

Мангушська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у
Донецькій області інформує, що фізичним особам-підприємцям – платникам
єдиного податку дозволено здійснювати торгівлю товарами (крім підакцизних)
без РРО як на території села, так і на території селища, але з обов’язковим
використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.
П остановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2022 № 95 внесено зміни до
Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові
операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або
програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням
розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого
Постановою КМУ від 23.08.2000 №1336.
Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку
розрахункових операцій (далі – книги ОРО), затверджено наказом Міністерства
фінансів України 14.06.2016 №547. Реєстрація книги ОРО здійснюється в
контролюючому органі за основним місцем обліку суб'єкта господарювання як
платника податків. Реєстрація розрахункових книжок здійснюється в
контролюючому органі за місцем реєстрації книги ОРО.
Розрахункова книжка використовується в такому порядку:
 на кожному місці проведення розрахунків повинна використовуватися
окрема розрахункова книжка з книгою ОРО, на яку вона зареєстрована;
 при проведенні розрахункової операції заповнюється спочатку корінець,
потім відривна частина розрахункової квитанції, при цьому вказані в
корінці та у відривній частині суми розрахунків повинні бути
ідентичними;
 відривна частина відокремлюється від корінця по лінії відриву та
видається покупцеві не пізніше завершення розрахункової операції.
Використання книги ОРО, зареєстрованої на господарську одиницю,
передбачає:
 наявність книги ОРО в господарській одиниці, на яку ця книга
зареєстрована, або на місці проведення розрахунків;

 здійснення записів про реквізити розрахункових квитанцій до початку
використання розрахункової книжки та безпосередньо після закінчення її
використання у межах робочого дня чи зміни;
 щоденне виконання записів про рух готівки та суми розрахунків, при
цьому дані за сумами, отриманими від покупців (клієнтів), та дані за
сумами, виданими покупцям (клієнтам), записуються окремо.
Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових
книжок) за формою № ЗВР-1 надається до податкового органу щомісяця, не
пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним.