Фото без опису

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області
нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне)
добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на
території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з
яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були
сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.
Звертаємо увагу, що об’єктами одноразового (спеціального)
добровільного декларування не можуть бути:
      а) активи фізичної особи, одержані (набуті) декларантом внаслідок
вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім
кримінальних правопорушень або інших порушень законодавства, пов’язаних
із:
      - ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
      - ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування;
- порушеннями у сфері валютного законодавства;
- порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції в частині
порушення, передбаченого п. 12 ст. 50 Закону України від 11 січня 2001 року №
2210-III «Про захист економічної конкуренції» із змінами та доповненнями;
      б) активи фізичної особи, які належать фізичній особі – резиденту, у тому
числі самозайнятій особі, а також фізичним особам, які не є резидентами
України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів
декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких
були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були
платниками податків (далі – Декларант), стосовно якого розпочато досудове
розслідування або судове провадження щодо таких активів за ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212 прим. 1, а також
ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних
декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з
податків, зборів (обов’язкових платежів), ст. 367 (якщо кримінальне
правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного,
валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено
на контролюючі органи) Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001
року № 2341-III із змінами та доповненнями (далі – ККУ);
     в) активи фізичної особи або юридичної особи, які належать
Декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-
якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 209, 258 прим. 5
і 306, частинами першою і другою ст. 368 прим. 3, частинами першою і другою
ст. 368 прим. 4, статтями 368, 368 прим. 5, 369 і 369 прим. 2 ККУ, та/або які

2

підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, встановленому главою 12
розділу III Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004
року № 1618-IV із змінами та доповненнями;
     г) кошти в національній та іноземній валютах, які на дату подання
одноразової (спеціальної) добровільної декларації перебувають у готівковій
формі;
      ґ) активи декларанта, які обліковуються (знаходяться) на рахунках
фінансових установ та/або розташовані (зареєстровані) на території країни,
визнаної державою-агресором згідно із законом, чи мають джерела походження
з такої країни.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній
сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.
Підписатися на Facebook
fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube
youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за
допомогою сервісу « InfoTAX » t.me/infoTAXbot