Нормативно-правова база, яка регулює діяльність ОСББ (створення та подальше функціонування): - Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29 листопада 2001 року із усіма подальшими змінами: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2... - Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від 14 травня 2015 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4... - Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 9 листопада 2017 року (ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 року втратив чинність): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2... - Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 року із подальшими змінами: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2... - а також інші підзаконні нормативно-правові акт.

Процедура створення ОСББ: 1 Створення ініціативної групи: - необхідно не менше 3-ох співвласників - фіксується протоколом

2. Підготовка до проведення установчих зборів: - отримати список співвласників будинку (житлових та нежитлових приміщень) - зафіксувати технічний стан будинку - виходячи з попереднього скласти кошторис - інформувати співвласників щодо переваг та важливості створення ОСББ

3. Повідомити співвласників житлових та нежитлових приміщень про Установчі Збори: - у письмовому вигляді - із особистим врученням або рекомендованим листом - не пізніше як за 14 к.д. до дня Установчих Зборів.

4. Проведення Установчих Зборів: - обирається голова зборів (за необхідності секретар зборів) - обираються члени лічильної комісії - фіксується протоколом

5. Безпосередньо опитування та підрахунок голосів: - не менше 50% загальної кількості голосів (рахуються пропорційно до площі) - фіксується додатком до протоколу. ЯКЩО БУЛО НАБРАНО НЕОБХІДНУ КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ!

 6. Державна реєстрація ОСББ: - у державного реєстратора або нотаріуса - отримання статусу неприбуткової організації у податковій - подальше повідомлення управителя про дату передання будинку на баланс Подальше управління ОСББ здійснюється мешканцями через його органи: загальні збори, правління, ревізійна комісія.