Фото без опису

У який термін проводиться одноразове (спеціальне) добровільне
декларування?
Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1
вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року та передбачає сплату збору з
одноразового ( спеціального) добровільного декларування. Одноразова (
спеціальна) добровільна декларація подається виключно декларантом в
електронній формі.
Які терміни сплати збору з одноразового (спеціального) добровільного
декларування?
Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування
здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання
одноразової (спеціальної) добровільної декларації. У разі вибору декларантом у
межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору з
одноразового(спеціального) добровільного декларування, що передбачає сплату
такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового
(спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом :
першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання
одноразової(спеціальної) добровільної декларації,другого платежу – до 1
листопада 2023 року; третього платежу – до 1 листопада 2024 року.
Чи проводиться контролюючим органом перевірка одноразових
добровільних декларацій?
В одноразової добровільної декларації не зазначається інформація про
джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. За
загальними правилами податкова перевірка не проводиться щодо джерела
отримання декларантом доходів, за рахунок яких було одержано (набуто)
задекларовані таким декларантом активи. Водночас одноразова добровільна
декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку. Декларація підлягає
камеральній перевірці протягом 60 календарних днів, що настають за днем її
подання.
На яку адресу декларанта контролюючим органом направляється
запит щодо надання пояснень та підтверджуючих документів?

Запит щодо надання декларантом пояснень або підтверджуючих документів
направляється контролюючим органом за адресою, яка зазначена таким
декларантом у поданій декларації(п. 15 та 6 підрозділу 9 4 розділу ХХ Кодексу).
Чи затверджена форма одноразової (спеціально) добровільної
декларації?
Так. Наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2021 № 439
затверджена форма одноразової (спеціальної) добровільної декларації та
Порядок її подання.
Які активи та джерела доходу не підлягають під одноразове (
спеціальне) добровільне декларування?
Зокрема, це: активи (крім нерухомості та транспортних засобів), сумарна
вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень; квартири/квартира – загальна
площа якої/яких не перевищує сукупно до 120 кв.м; будинок/будинки - загальна
площа якої/яких не перевищує сукупно до 240 кв.м; технічні споруди до 60
кв.м; земельні ділянки – у межах норм безоплатної приватизації; один
транспортний засіб особистого некомерційного використання(крім
транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осіб і більше,
включаючи водія,легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна
не менше як 3 тисячі кубічних сантиметрів та/або середньо ринковою вартістю
понад 400 тисяч гривень, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів двигуна
понад 800 кубічних сантиметрів, літака,гелікоптера,яхти,катера)
Які відомості необхідно зазначити у одноразовій (спеціальній)
добровільній деклараціїї ?
В декларації мають бути зазначені такі відомості: ПІБ та податковий номер
платника (або серія та номер паспорта); відомості про об’єкти, що
декларуються із зазначенням інформації, достатньої щоб їх ідентифікувати;
самостійно визначена вартість об’єкта декларування; ставка та сума збору (п.п.
6.1 п. 6підрозділу 9 4 розділу ХХ Кодексу).
Додаткова інформація за адресою: https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-
dobrovilne-deklaruvannya/rozyasnennya-dlya-platnikiv/zapitannya-vidpovidi/.