Фото без опису

Інформування населення про правила перебування в контрольованову прикордонному районі, визначені Постановою КМУ від 27.07.1998 року № 1147. Положення  встановлює  систему   режимних   заходів  у 
прикордонній  смузі  та  контрольованому прикордонному районі, які  регламентують   відповідно   до   законодавства   правила  в’їзду,  перебування,  проживання,  пересування  громадян  України та інших 
осіб,  провадження робіт, ведення обліку та тримання на пристанях, причалах,  базах  для стоянки, у пунктах базування (далі - об’єкти базування)  маломірних  (малих)  суден,  інших  плавучих  засобів, 
призначених  для  спорту  або  відпочинку на воді (водний мотоцикл тощо)  (далі - маломірні судна, інші плавзасоби), а також у місцях базування  -  суден  флоту  рибної промисловості, що не підлягають 
технічному  нагляду  класифікаційного  товариства  (далі  - нагляд  класифікаційного товариства), їх випуску, плавання і пересування в  територіальному морі та внутрішніх водах України. Також для ознайомлення та інформування населення  - публікується документ "Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства  та  Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання  водних  живих   ресурсів  при  здійсненні  любительського  і спортивного рибальства"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-98-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99#Text