Фото без опису

Мангушська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Донецькій області інформує про можливість отримання відомостей про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків через електронний кабінет платника з використанням електронного цифрового підпису фізичної особи.

Користуючись електронним сервісом для дистанційного спілкування з податковою «Електронний кабінет», фізичні особи, які мають кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) в декілька кроків мають змогу отримати відомості про свої доходи за окремі календарні квартали. Інформацію можна переглянути, зберегти або надрукувати. Електронний документ, засвідчений кваліфікованою електронною печаткою ДПС, є аналогом паперового документа, виданого контролюючим органом.

 

Для направлення запиту щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді необхідно:

Увійти до Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний  вебпортал ДПС.

Обрати меню «ЕК для громадян», розділ «Запит про суми виплачених доходів» та натиснути кнопку «Створити». У запропонованій формі Запиту персональні дані підтягуються автоматично, але їх потрібно перевірити, та у разі наявності в таких даних помилок – виправити їх. Вказати реквізити паспортного документа та зазначити період за який необхідна інформація. Після того, як всі дані внесено зберігаємо Запит. Виділити створений Запит, натиснути кнопку «Підписати» та підписати за допомогою КЕП. Ще раз виділити Запит та натиснути кнопку «Відправити». 

Переглянути відправлений Запит можливо у вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» та відповідь на нього за формою F1401802 «Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв вiдповiдь на запит у електронному виглядi» – у вкладці «Вхідні» меню Вхідні/вихідні документи». Середня тривалість обробки Запиту складає близько 30 хвилин. Запит може бути сформований починаючи з I кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (запит формується поквартально, тому загальна кількість кварталів, яка вказується в запиті, не повинна перевищувати 20 кварталів). Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення.