Назва акту

Стислий зміст

Де опублікований, коли набуває чинності

 

Закони України

 

1. від 3 червня 2021 року

№ 1530-IX «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель»

Законом вносяться зміни до Закону «Про публічні закупівлі», які удосконалюють питання оскарження процедур закупівлі, у тому числі процес подання та розгляду скарг, зокрема, передбачається подання скарг у формі електронного документа шляхом заповнення уніфікованих форм. Крім того, Закон передбачає, що у випадку оскарження тендерної документації суб’єкт оскарження зобов’язаний надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Передбачається підвищення прозорості процесу оскарження, зокрема завдяки публічності запитів органу оскарження та відповідей на них.

Також уточнено деякі положення у частині забезпечення функціонування електронного каталогу; включено лізинг до переліку послуг, на які поширюється дія Закону; уточнено види послуг, на які не поширюється дія Закону; уточнено строки оприлюднення інформації про закупівлю під час проведення спрощеної закупівлі тощо.

Крім того, змінами до Закону «Про запобігання корупції» до числа службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, віднесено уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

 

Голос України

від 25.06.2021 — / 118-1 /

 

Чинний

2. від 1 червня 2021 року

№ 1502-IX «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів»

Законом внесено зміни до Закону України "Про запобігання корупції", якими передбачено створення правової основи для здійснення повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлення для належного та якісного упорядкування процедури розгляду повідомлень про корупцію.

Законом також внесено низку взаємоузгоджених змін до Закону України "Про запобігання корупції", Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України, які гарантуватимуть реалізацію права викривачів на захист у судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Законом передбачено, що «розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду та стягнення в дохід держави (у порядку конфіскації, спеціальної конфіскації) грошей, цінностей та іншого майна або грошової суми, що відповідає вартості такого майна. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину».

Законом встановлено, що "повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені. Викривач має пояснити звідки йому стали достеменно відомі дані про вчинення корупційного  правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією».

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону встановлено, що рішення про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів відповідно до цього Закону приймає Національне агентство з питань запобігання корупції.

До початку роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів відповідно до цього Закону:

1) повідомлення приймаються через канали та розглядаються в порядку, які діяли до прийняття цього Закону;

2) підтвердження або непідтвердження статусу викривача здійснюється суб’єктом розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" протягом не більше десяти робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала таке повідомлення.

 

 

 

 

Голос України від 25.06.2021 — / 118-1 /

 

Чинний

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

 

1. від 2 червня 2021 р.                № 583 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»

Відповідно до постанови окрім змін до підходів визначення “зеленого рівня” епідемічної небезпеки, відкореговано також й обмеження, які діють під час карантину, відповідно до п.3 Постанови.

Постановою оновлено редакцію підпунктів 6 та 7 пункту 3. Якщо раніше заборонялося проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50%,то тепер рівень наповненості кожного окремого залу не повинна перевищувати дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом).

Зазначені обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Зміни відбулися й у правилах приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури. Заборонено наповнювати кінозали або зали понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі.

 

Урядовий кур'єр від 08.06.2021 — № 108

 

Чинний

2. від 16 червня 2021 р.             № 627 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування»

 

Затверджений Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів “LOGICA” з метою ефективного планування дохідної частини місцевих бюджетів за джерелами надходжень та належного виконання затверджених показників за доходами, а також для організації системи здійснення контролю за сплатою до бюджету обов’язкових платежів. Порядок визначає перелік даних та строки обміну інформацією.

Обмін інформацією в порядку інформаційної взаємодії здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Інформаційна взаємодія між ДПС та Мінфіном, Казначейством та Мінфіном здійснюється на центральному рівні з використанням власних каналів зв’язку Мінфіну, а також каналів конфіденційного зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку та інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

Інформаційна взаємодія між Мінфіном та ДПС, Мінфіном та органами місцевого самоврядування здійснюється через Application Programming Interface інформаційно-аналітичної системи LOGICA.

 

Урядовий кур'єр

 від 24.06.2021 — № 119

 

Набрання чинності відбудеться 01.09.2021

3. від 9 червня 2021 р.             № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території»

 

Кабінет Міністрів затвердив формат електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту та детального плану території.

 

Урядовий кур'єр

від 24.06.2021 — № 119

Набрання чинності відбудеться 24.07.2021

4. від 23 червня 2021 р.           № 639 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери»

 

Урядом внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 544. Зокрема, напрями використання субвенції доповнено придбанням мультифункціональних спортивних майданчиків. Під час придбання мультифункціональних спортивних майданчиків співфінансування з обласних бюджетів та бюджетів відповідних територіальних громад має складати в обсязі не менше ніж по 10 відсотків загальної їх вартості, а також із залучених на зазначені цілі інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Урядовий кур'єр

від 25.06.2021 — № 120

Чинний

5. від 23 червня 2021 р.             № 657 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», спрямованих на посиленоня протиепідемічних заходів.

Зокрема, постановою встановлено, що з 00 годин 00 хвилин 2 липня 2021 р. на період дії карантину:

1) забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства (крім осіб, які не досягли 12 років, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил), які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон.

У разі відсутності негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє такій особі у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;

2) обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім осіб, які не досягли 12 років, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад), які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон.

 

Урядовий кур'єр від 26.06.2021 — № 121

 

Чинний

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

 

1. від 02 червня 2021 р.          № 574-р «Про схвалення методичних рекомендацій щодо критеріїв територіальної доступності центру надання адміністративних послуг, включаючи його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів»

 

Розпорядженням схвалено методичні рекомендації щодо критеріїв територіальної доступності центру надання адміністративних послуг, включаючи його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів.

Згідно з Рекомендаціями критеріями територіальної доступності визначено відстань до точки доступу або час, що витрачається на дорогу до неї. Під час визначення місця розташування точки доступу враховується також кількість населення, що проживає на відповідній території.

Відстань до точки доступу повинна становити не більше ніж 14 кілометрів. У разі коли територіальна доступність точки доступу визначається із застосуванням критерію часу, що витрачається на дорогу до неї, такий час повинен становити не більше ніж 30 хвилин за наявності розвинутої транспортної інфраструктури.

Центр, як правило, має утворюватися в населеному пункті — адміністративному центрі сільської, селищної, міської територіальної громади. За рішенням органу місцевого самоврядування центр може бути утворений в іншому населеному пункті у межах території сільської, селищної, міської територіальної громади, який розташований ближче до географічного центру території відповідної територіальної громади або має більшу кількість населення, більш придатне приміщення для розташування центру, розвинуту інфраструктуру населеного пункту (банківські установи чи інші організації, транспортне сполучення).

Територіальний підрозділ може утворюватися у населеному пункті, територія якого включена до складу території сільської, селищної, міської територіальної громади, який розташований на відстані більше ніж 14 кілометрів до центру та має кількість населення не менше ніж 10 тис. осіб.

Віддалене робоче місце адміністратора утворюється в населеному пункті, територія якого включена до складу території сільської, селищної, міської територіальної громади, який розташований на відстані більше ніж 14 кілометрів до центру та має кількість населення не менше ніж 500 осіб.

 

Урядовий кур'єр

від 21.05.2021 — № 96

 

Чинний

2. від 2 червня 2021 р.           № 581-р Про віднесення посад працівників військово-цивільних адміністрацій до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування

Відповідно до статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” посади працівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів (крім посад, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до відповідних військово-цивільних адміністрацій в установленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах без виключення із списків особового складу), які здійснюють посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з виконанням зазначеними військово-цивільними адміністраціями повноважень органів місцевого самоврядування, віднесено до відповідних категорій посад в сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) радах та їх виконавчих органах.

 

Урядовий кур'єр

від 30.06.2021 — № 124

Чинний

3. від 9 червня 2021 р.            № 619-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг»

 

Згідно розпорядження бюджету Покровської міської територіальної громади виділено 264 тис. грн. на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг.

 

 

Урядовий кур'єр

від 01.07.2021 — № 125

Чинний

4. від 9 червня 2021 р.              № 621-р «Про внесення змін до плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки»

 

Урядом  внесено зміни до Плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки, якими передбачено:

  • розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” - до 1 грудня 2021 р. (раніше було передбачено розроблення нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – до 30 червня 2020р.)
  • супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні” (реєстр. №4298) – до прийняття закону (раніше було передбачено розроблення нової редакції Закону України “Про місцеві державні адміністрації” – до 30 червня 2020 р.)

 

Урядовий кур'єр

від 16.06.2021 — № 114

Чинний

5.  від 9 червня 2021 р.            № 622-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості»

Урядом затверджено розподіл обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості між територіальними громадами

Відповідно до розподілу 14 територіальних громад Донецької області (47 сіл) отримають кошти на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, в загальній сумі 6251,3 тис. грн, в тому числі:

Волноваська міська територіальна громада          280,0 тис грн;

Костянтинівська міська територіальна громада    126,207 тис грн;

Шахівська сільська територіальна громада 196,0 тис грн;

Святогірська міська територіальна громада         107,228 тис грн;

Удачненська селищна територіальна громада      100,0 тис грн;

Іллінівська сільська територіальна громада 617,632 тис грн;

Очеретинська селищна територіальна громада    102,0 тис грн;

Дружківська міська територіальна громада 102,5 тис грн;

Курахівська міська територіальна громада 196,25 тис грн;

Великоновосілківська селищна територіальна громада 200,0 тис грн;

Комарська сільська територіальна громада 1867,06 тис грн;

Хлібодарівська сільська територіальна громада  398,682 тис грн;

Нікольська селищна територіальна громада         847,912 тис грн;

Покровська міська територіальна громада  1109,88 тис грн;

Виконання заходів забезпечить підключення до оптичного інтернету 94 соціальних закладів, в тому числі 6 шкіл, 10 дитячих садків, 1 заклад позашкільної освіти, 15 бібліотек, 21 будинок культури, 40 ФАПів, 1 ЦНАП.

 

Урядовий кур'єр від 06.07.2021 — № 128

Чинний

6. від 16 червня 2021 р.            № 626-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери»

Згідно з розподілом Донецькій області передбачено 485 млн грн, в тому числі:

1) Обласному бюджету Донецької області:

- на будівництво обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області по вулиці Кришталевій м. Краматорська  Донецької області (перша черга будівництва) – 350,0 млн грн;

  на капітальний ремонт автодороги по  вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області – 100,0 млн грн;

2) Бюджету Маріупольської міської територіальної громади на заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунальної установи “Міський Палац культури” по вул. Азовстальській, 13, у Лівобережному районі, м. Маріуполь (з проектуванням) (концертний зал) – 35,0 млн грн.

 

Урядовий кур'єр

від 09.07.2021 — № 131

Чинний

7. від 30 червня 2021 р.            № 696 р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році»

 

Урядом затверджено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі,  у 2021 році. Громадам Донецької області передбачено:

Бюджет Бахмутської міської територіальної громади    1 500,0 тис грн

Бюджет Званівської сільської територіальної громади  519,94 тис грн

Бюджет Слов’янської міської територіальної громади  1 270,0 тис грн

Бюджет Мангушської селищної територіальної громади        1 050,0 тис грн

Бюджет Іллінівської сільської територіальної громади  3 176,4 тис грн

Бюджет Курахівської міської територіальної громади  4 424,2 тис грн

Бюджет Маріупольської міської  територіальної громади      1 500,0 тис грн

Бюджет Дружківської міської територіальної громади  601,85 тис грн

Бюджет Мирноградської міської територіальної громади      1 500,0 тис грн

 

Урядовий кур'єр

від 07.07.2021 — № 129

Чинний