Фото без опису

Мангушська селищна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства КНП «Мангушський ЦПМСД».

Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  27 грудня 2017 року № 1094, та іншими нормативно-правовими актами.

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» входять у рівній кількості:

  • представники органу управління;
  • представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

- представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Для участі у складі конкурсної комісії необхідно надати заяву у довільній формі щодо згоди на участь у конкурсній комісії.

При собі мати документ, що посвідчують особу.

Для включення до складу конкурсної комісії представників від трудового колективу відповідного закладу додатково подаються:

- супровідний лист у довільній формі, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

- протокол загальних зборів (конференції) трудового колективу за підписом головуючого та секретаря зборів.

Для включення до складу конкурсної комісії представників від галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності додатково подаються:

  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- витяг із Статуту громадського об’єднання, що підтверджує відповідні функції громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності;

- подання (протокол загальних зборів громадського об’єднання) щодо надання кандидатур представників для включення до складу комісії.

 

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

        -  накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

        -  наявність конфлікту інтересів.

 

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії, приймаються за адресою: 87400, Донецька область, Маріупольський район, смт Мангуш, просп.Миру, 66, телефон (06297) 2 -32 -76 протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.