1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законами України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про захист прав споживачів», Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Боротьба з надмірним споживанням алкоголю залишається і сьогодні актуальною. Адже, щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю наша держава займає одне з перших місць у світі. Також за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед дітей та молоді.

До виконавчого комітету Мангушської селищної ради надходять скарги та звернення від мешканців міст щодо порушення тиші і громадського правопорядку в нічний час біля об’єктів торгівлі алкогольними напоями, де постійно збирається молодь та інші групи людей, які вживають алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво просто на вулиці.

На даний час дане питання врегульовано на законодавчому рівні та з метою впровадження державної політики щодо попередження вживання серед населення (в т.ч. підлітків, молоді) алкогольних напоїв і впорядкування часу продажу в місті цих товарів, назріла нагальна необхідність нормативного врегулювання цього питання.

На підставі прийняття ЗУ № 2376-УІІІ від 22.03.2018 р., яким доповнено ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме п.44' до ст. 26 виключно до компетенції органів місцевого самоврядування належить встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Також внесено зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів", а саме ст. 15-3, п.11 доповнено абз.8, який регламентує, що сільські, селищні та міські ради в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням таких органів час доби.

 

У даній ситуації виникає необхідність прийняття регуляторного акта, який виконуватиме норми ЗУ № 2376-VIII та сприятиме обмеженню розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій та порядок.

Дане рішення покликане активізувати громаду на допомогу виявлення випадків порушень та спонукати приватний бізнес з розумінням і усвідомленням ставитись до виконання нового документу. На деякий час можливий супротив з боку приватного бізнесу проти запропонованих обмежень, проте в подальшому вони цілком можуть бути застосовані на практиці.

За своїми ознаками цей проєкт рішення виконавчого комітету селищної ради належить до регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між суб’єктами господарювання, територіальною громадою та селищної радою.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава (територіальна громада)

так

 

Суб’єкти господарювання.

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так,

85 СМП

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та ринкових механізмів, оскільки їх не існує.

 

2. Цілі державного регулювання

Проєкт «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв», розроблено з ціллю:

  • впорядкування продажу алкогольних напоїв в торговельній мережі громади шляхом обмеження продажу у встановлений час;
  • зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я населення та попередження правопорушень, пов'язаних із зловживанням алкоголю;
  • збереження тиші на території Мангушської громади у вечірній та нічний час;

виконання Законодавчого регулювання в даній сфері.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

3.1.Визначення альтернативних способів

Визначаємо всі прийняті альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

Вид альтернативи

 

Опис альтернативи

 

Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін та не приймати даний проект рішення

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки загострення ситуації зі вживання населенням алкогольних напоїв особливо підлітками та молоддю потребує негайного впорядкування та покладення обов'язку на органи місцевого самоврядування протягом місяця привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом № 23 76-VIII

Друга альтернатива – прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв»

Цей спосіб є єдино можливим та максимально ефективним для досягнення цілей державного регулювання.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо впорядкування обігу алкогольних напоїв,

слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного). Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління, мінімізує соціальні наслідки від вживання алкоголю.

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів місцевої влади

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін та не приймати даний проєкт регуляторного акта

Відсутні

Відсутні

Друга альтернатива – прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв»

Забезпечення тиші у нічний час, зменшення скарг громадян на порушення громадського правопорядку, зменшення кількості злочинів, скоєних особами у стані сп’яніння, зменшення зростання алкогольної залежності, особливо серед молоді, формування принципів соціально-відповідального бізнесу

Відсутні

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін та не приймати даний проєкт регуляторного акта

Відсутні

Відсутні

Друга альтернатива – прийняття проекту регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв»

Поліпшення умов проживання та зміцнення здоров’я мешканців міста (зокрема неповнолітніх осіб)

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

(мікро)

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

    -

       -           

85

85

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

       -          

    100

   100

 

Вид альтернативи

               Вигоди

Витрати

 

Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін та не приймати даний проєкт регуляторного акта

Відсутні

Відсутні

Друга альтернатива – прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв»

Приєднання до принципів соціально-відповідального бізнесу. Можливість розвитку більш прогресивних для суспільства форм та видів підприємницької діяльності, інноваційність в підході ведення підприємницької діяльності

77979,0 грн

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

З - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усіх важливих аспектах проблеми не буде);

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблему частково розв’язано, але деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін та не приймати даний проєкт регуляторного акта

1

Проблема, що вирішує проєкт регуляторного акту є суспільно важливою та набуває небезпечних для суспільства форм

Друга альтернатива - прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв»

4

Прийняття проєкту регуляторного акта -це єдиний спосіб досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишити дану ситуацію без змін та не приймати даний проєкт регуляторного акта

Відсутні

Відсутні

Такий альтерна- тивний варіант не змінює ситуацію. Всі проблеми залишаються або поглиблюються

Прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв»

Реалізація політики на місцевому рівні, спрямованої на стале зростання громади.

Запобігання зростанню алкогольної залежності

відсутні

Запропонований проект є найбільш результативним для досягнення визначених цілей, оскільки є вигоди для суб’єктів господарювання, місцевої влади та громадян

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо пере-ваги обраної альтерна-тиви/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв»

Запропонований проєкт при розв’язанні визначеної проблеми є найбільш ефективним способом, що сприятиме легалізації діяльності у

сфері торгівлі. Сприяє досягненню цілей

Складність у сприйнятті суб’єктами господарської діяльності, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі алкогольними напоями принципів соціально-відповідального бізнесу. Ризики наявні.

Залишити дану ситуацію без змін та не приймати даний проєкт регуляторного акта

Ситуація залишається без змін, проблема не вирішується

Х

 

 

Вирішення проблеми можливе лише шляхом ухвалення проєкту регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв», яким пропонується мінімізувати ризики, корупційні прояви, забезпечити нормальні умови життєдіяльності громади міста, зменшити вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління.

Перевага обраного виду обумовлена процесами, пов’язаними з використанням збалансованих інтересів громади, суб’єктів господарювання й органу місцевого самоврядування.

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проєкт регуляторного акта спрямований на приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України нормативно - правового акту згідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових».

Проєктом регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв» пропонується:

заборона продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений згідно рішення час доби;

проведення в загальноосвітніх навчальних закладах міста роз'яснювальної роботи про шкідливий вплив споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, у тому числі пива;

активізація роботи щодо посилення контролю за дотриманням правопорядку в громаді Мангушським  відділенням Центрального відділу

 

поліції  Головного управління Національної поліції України в Донецькій області.

    Застосування даного нормативного документу обмежить доступ до алкогольних напоїв у вечірній та нічний час для молоді, яка є основним покупцем в цей час і по всій території міста. Вжиті заходи сприятимуть зменшенню рівня злочинності та збереження здоров’я населення.

Місія впровадження  регуляторного акта - це створити умови для покращення ситуації із злочинністю, рівнем дотримання правопорядку і збереженням здоров’я населення громади.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Запропонований проєкт регуляторного акта не передбачає бюджетних витрат на регулювання.

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «23» червня 2021 року по «07» липня  2021року.

п/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Публічні консультації прямі:

- круглий стіл,

- робочі зустрічі

 

Суб’єкти господарювання, на яких впливає регуляторний акт

2 особи виконавчого комітету Мангушської селищної  ради,

4 суб’єкти

підприємницької діяльності ( утому числі 1 суб’єкт мережевої торгівлі)

1 представник поліції

СПД:

Позитивно не оцінюють та не підтримують запропоновані зміни в регулюванні.

Отримано інформацію та основні витрати (часові та фінансові) бізнесу

Отримано аналіз юридичних аспектів впливу на бізнес та час на проведення процедур, перевірок тощо.

Недоцільність ухвалення рішення

          2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: близько 85 одиниць, у тому числі малого підприємництва - близько 31 одиниць, та мікропідприємництва - 54одиниць.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

 

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (наступний рік)

Витрати за

п’ять років

1

2

3

4

5

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Середньомісячна зарплата за червень  2021 року – 6672 грн.

Норма тривалості робочого часу в годинах за червень 2021 року – 160 год.

1.

Встановлення конструкції для відокремлення відділу лікеро – горілчаних напоїв

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5.

Інші процедури, уточнено

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00 грн. (рядок 1) + 0,00 грн. (рядок 2) + 0,00 грн. (рядок 3) + 0,00 грн. (рядок 4) + 0,00 грн. (рядок 5) =

 0,00 грн.

 

 

Х

0,00 грн. (рядок 1) + 0,00 грн. (рядок 2) + 0,00 грн. (рядок 3) + 0,00 грн. (рядок 4) + 0,00 грн. (рядок 5) = 0,00 грн.

 

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

85

 

 

85

 

85

 (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік) +

Х 5 років =

 (з розрахунку, що кількість підприємств як мінімум незмінна)

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00 грн.

 

Х

0,00 грн.

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість законів

Оціночно :

1 год (час, який витрачається суб’єктами на пошук закону в Інтернет; за результатами консультацій) Х 41,7 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати за 2021рік) Х 1 закон (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись)  =41,7 грн.

вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати =6672 грн /159год) = 41,7 грн.

Оціночно:

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

Оціночно:

41,7 грн. (витрати на  пошук закону в мережі  Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на  пошук закону в мережі  Інтернет у наступний рік) = 41,7 грн.

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання:

10.1. Розміщення таблички з відповідною інформацією для споживача

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Оціночно :

Варіант 1:

       5 год. (час, який витрачається суб’єктами на впровадження вимог, процедур) Х41,7 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати за 2021 рік) = 208,5 грн.

 

 

 

0,00 грн.

(витрати відсутні)

 

 

 

 

 

 

 

 

Оціночно:

Варіант 1:

5 год( Час, який витрачається суб’єктами на впровадження вимог, процедур) Х 41,7 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати за 2021 рік) Х  5 р= 1042,5 грн

 

11.

Процедури офіційного звітування

0,00 грн

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок на рік

4 год (0,5 дня) * 41,7*2 працівника *2 перевірки /рік = 667,2 грн

 

 

667,2 грн

3336,0 грн.

13.

Інші процедури

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

14.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

41,7 грн. (рядок 9) + 208,5 грн. (рядок 10) + 0 грн. (рядок 11) + 667,2 грн. (рядок 12) + 0,00 грн. (рядок 13) + =917,4 грн

917,4 грн

41,7 грн. (рядок 9) + 1042,5 грн. (рядок 10) + 0 грн. (рядок 11) 3336,0 грн. (рядок 12) + 0,00 грн. (рядок 13) + =4420,2 грн

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

85

85

85

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

917,4 грн(рядок 14)  Х  85 (рядок 15) =

77979,0 грн

Х

 

 

389895,0 грн

 

           

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб'єктів малого підприємництва

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

4,0

41,7

2

85

28356,0

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

відсутні

 відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

 відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

відсутні

 відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

4,0

41,7

2

42

14011,2

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): утримання офісних приміщень, транспорт, відрядження, офісне обладнання тощо.

відсутні

 відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

42367,2

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

211836,0

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виконують на виконання вимог регулювання на основі запропонованих змін

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

77979,0

389895,0

3.

Сумарні витрати  малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

77979,0

389895,0

4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання витрат суб’єктів малого підприємництва (поточні)

 

44367,2

 

221836,0

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

200325,2

1001626,0

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання

Проєкт регуляторного акта «Про встановлення обмежень у часі продажу алкогольних напоїв» розроблено з метою впорядкування продажу алкогольних напоїв в торговельній мережі міста шляхом обмеження продажу у встановлений час, за віковою та територіальною ознакою.

 

Прийняття проєкту пом’якшувальних/коригувальних заходів для малого підприємництва не потребуватиме.

 

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений. Відсутні потреби визначати строк дії у зв’язку з невизначеністю термінів, протягом яких будуть діяти правовідносини, шо регулюються ним.

Зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, визнання таким, що втратив чинність, чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

8.1. Обов’язкові прогнозні показники дії регуляторного акту:

      Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта – 14860,3 тис. грн за рік ;

       Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - 85;

       Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта – 77979,0 грн та  10 год в перший  рік ;

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаний з регулюванням – 100% .

 

 Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень проекту рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

Для мешканців Мангушської громади такими джерелами є:       

  • Місцева газета «Сільська Новь»,

  - офіційний веб - сайт Мангушської селищної ради https://mangush-gromada.gov.ua/, розділ «Регуляторна діяльність».

 

 

7.2. Додаткові прогнозні показники дії регуляторного акту:

Кількість складених протоколів за порушення у сфері адміністративних порушень за частиною 2 статті 156 КУпАП -5 ;

Кількість адміністративних стягнень за порушення частиною 2 статті 156 КУпАП -5;

Кількість проведених заходів роз'яснювальної роботи про шкідливий вплив споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, у тому числі пива у загальноосвітніх навчальних закладах міста – 2 на рік.

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься через 6 місяців набуття ним чинності.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за його розробку - відділом виконавчого комітету Мангушської селищної ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності  суб’єктів   господарювання, на  яких    розповсюджується

 

 

дія регуляторного акту, кількість складених протоколів за порушення статті 156 КУпАП, рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з регулюванням, тощо.

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з урахуванням вимог Постанови КМУ від 16 грудня 2015 року № 1151 «Про внесення змін до постанови КМУ від 11 березня 2004 року № 308».

Зворотній зв'язок:

Поштова адреса: cмт. Мангуш, Маріупольского району,Донецької обл., пр. Миру, 72, 87400.

каб.214 – Михальова Світлана Олегівна - начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Мангушської селищної ради, 0997649799, mangush.economy@gmail.com.

 

          Селищний голова                                               Володимир КАРАБЕРОВ