Нове в законодавстві України за вересень 2021 року

Назва акту

Стислий зміст

Де опублікований, коли набуває чинності

 

Закони України

 

1. 7 вересня 2021 року                 № 1712-IX «Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо організації пасажирських перевезень»

Законом визначено перелік органів, на яких покладено повноваження щодо організації пасажирських перевезень, зокрема:

- на міських, приміських і міжміських маршрутах, що не виходять за межі території однієї територіальної громади, - на виконавчий орган ради, що представляє інтереси відповідної територіальної громади;

на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області, - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим або обласні державні адміністрації;

на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території області (міжобласні маршрути), і міжнародних автобусних маршрутах загального користування – на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту;

на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення місто Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на Київську міську державну адміністрацію”.

 

Голос України від 01.10.2021 — № 187

 

Чинний

2. 8 вересня 2021 року                № 1720-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переходу прав на земельну ділянку у зв’язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ній розміщено»

Закон усуває прогалини у правовому регулюванні питань, пов’язаних з оформленням та переходом прав на земельну ділянку у разі набуття права власності на нерухоме майно (житловий будинок, будівлю або споруду), що розміщені на ній.

Законом встановлено обов’язковість одночасного оформлення прав на земельну ділянку у зв’язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду), який на ній розташовано, а також зворотній порядок одночасного переходу прав на нерухоме майно у випадку переходу прав на земельну ділянку на якій розташовано вказане нерухоме майно (житловий будинок, будівля або споруда).

Законом уніфіковано вказані правила для переходу прав власності та всіх видів користування земельною ділянкою у випадку переходу права власності або права користування земельною ділянкою (сервітут, суперфіцій, емфітевзис (сільськогосподарські будівлі), постійне користування тощо) у разі набуття права власності на розташовані на такій земельній ділянці об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду) шляхом внесення змін до статті 120 Земельного кодексу та статті 377 Цивільного кодексу.

Одночасно Законом доповнено ст. 120 Земельного кодексу новою частиною чотирнадцятою, відповідно до якої визначено, що предметом правочину, який передбачає перехід права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду або окрему частку у праві спільної власності на такий об’єкт, об’єкт незавершеного будівництва), який розміщений на земельній ділянці (крім земель державної, комунальної власності), що перебуває у власності відчужувача (попереднього власника) об’єкта нерухомого майна, повинна бути також така земельна ділянка (або окрема частка у праві спільної власності на неї). Істотною умовою такого правочину є умова щодо одночасного переходу права власності на таку земельну ділянку (частку у праві спільної власності на неї) від відчужувача до набувача такого об’єкту нерухомого майна (окремої частки у праві власності на неї).

Відповідні зміни також внесено до статті 377 Цивільного кодексу, статті 7 Закону України «Про оренду землі» з метою конкретизувати норми та безспірність правового регулювання.

Законом внесено зміни до законів «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр».

 

Голос України

від 01.10.2021 — № 187

 

Набрання чинності відбудеться 01.01.2022

3. 8 вересня 2021 року            № 1723-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних та комунальних компаніях»

Законом внесено зміни до законів України «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації» з метою підвищення прозорості діяльності органів управління та посадових осіб юридичних осіб публічного права, державних підприємств, державних організацій, що мають на меті одержання прибутку, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді.

Згідно із внесеними змінами, не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна;, структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Законом розширено перелік розпорядників інформації та визначено обсяг інформації, що оприлюднюватиметься цими суб'єктами відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». До відповідних суб'єктів в тому числі віднесено «юридичних осіб публічного права».

Голос України

від 01.10.2021 — № 187

 

Чинний

4. 8 вересня 2021 року              № 1726-IX «Про внесення зміни до статті 42 Водного кодексу України щодо уточнення переліку первинних водокористувачів»

Законом уточнено перелік первинних і вторинних водокористувачів.

Первинні водокористувачі - це ті, які мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води, а також отримують воду з каналів зрошувальних і осушувальних систем, водосховищ, ставків, водогосподарських систем, каналів та водогонів (водопроводів) міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів.

Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, які не мають власних водозабірних споруд, отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води у системи таких первинних водокористувачів на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.

 

Голос України

від 01.10.2021 — № 187

 

Чинний

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

 

1. від 01 вересня 2021 р.                № 917 «Деякі питання обчислення середньої заробітної плати»

Постановою внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, згідно з якими:

- премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

- відтепер при обчисленні середньої заробітної плати не враховуються виплати, пов'язані з святковими датами та грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

Крім того, постановою встановлено, що працівникам, яким у період з 12 грудня 2020 р. до набрання чинності цією постановою обчислення середньої заробітної плати було здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати без врахування нарахованих у цьому періоді премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності цією постановою здійснюється перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого зазначеною постановою.

 

Урядовий кур'єр

від 04.09.2021 — № 170

 

Чинний

2. від 15 вересня 2021 р.             № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»

Урядом затверджено Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.

Цей Порядок визначає організаційні засади інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами за інституційною (очною (денною) формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти (далі - заклади освіти).

Дія цього Порядку не поширюється на спеціальні класи закладів загальної середньої освіти, спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють для учнів умови для здобуття освіти на рівні з іншими здобувачами освіти шляхом:

належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного, методичного забезпечення закладів освіти;

підвезення учнів до закладів освіти і у зворотному напрямку;

забезпечення доступності території закладів освіти, будівель, споруд та приміщень для учнів, забезпечення універсального дизайну закладів освіти. У разі коли наявні будівлі, споруди та приміщення закладів освіти неможливо повністю привести у відповідність з потребами учнів, здійснюється їх розумне пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості таких учнів, зазначені в їх індивідуальній програмі розвитку;

забезпечення необхідними допоміжними засобами для навчання, що дають змогу опанувати освітню програму, відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1289;

облаштування та обладнання ресурсної кімнати та медіатеки;

залучення фахівців (із числа працівників закладу освіти та/або додатково залучених фахівців) для надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг (допомоги) відповідно до потреб учнів;

забезпечення доступу учнів до Інтернету, а також за потреби до термінального та спеціального допоміжного обладнання.

 

Урядовий кур'єр

від 16.09.2021 — № 179

 

Набрання чинності відбудеться 01.01.2022

3. від 15 вересня 2021 р.              № 963 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому»

Постановою встановлено, що з 1 жовтня 2022 року:

- особам у віці від 70 до 75 років, у яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням всіх надбавок та доплат до пенсії, встановлених законодавством, є меншим від розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески та яка (який) враховується для обчислення пенсії, виплачується у межах зазначеного розміру щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 300 гривень. Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку.

- особам, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, розмір пенсійної виплати з урахуванням всіх надбавок  та доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3 000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії. Якщо страховий стаж становить менше зазначеного вище доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з 3 000 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 гривень, а в осіб у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 гривень.

Встановлено також, що з 1 грудня 2022 року:

- особам, яким не виповнилося 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) і в яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням всіх надбавок та доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2 500 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій;

- якщо в осіб, зазначених вище, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного в них страхового стажу, виходячи з розміру 2 500 гривень.

Жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 р. по 31 грудня 1962 р., до пенсії за віком, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, встановлюється щомісячне підвищення в розмірі 9 відсотків зазначеної пенсії за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія. Щомісячне підвищення установлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом.

 

Урядовий кур'єр

від 17.09.2021 — № 180

 

Чинний

4. від 15 вересня 2021 р.           № 970 «Про внесення змін до Порядку формування базової мережі закладів культури

Порядок визначає основні вимоги до формування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування базової мережі закладів культури.

Згідно порядку виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад формують переліки закладів базової мережі місцевого рівня та подають їх для затвердження відповідно сільським, селищним, міським радам.

У населених пунктах, де створено військово-цивільні адміністрації, переліки закладів базової мережі місцевого рівня формуються відповідною військово-цивільною адміністрацією населеного пункту та затверджуються керівником такої військово-цивільної адміністрації.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, обласні військово-цивільні адміністрації формують переліки відповідних закладів базової мережі місцевого рівня та подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, керівникам обласних військово-цивільних адміністрацій.

Центральні органи виконавчої влади подають переліки закладів базової мережі загальнодержавного рівня, що належать до сфери їх управління, Держмистецтв.

 

Урядовий кур'єр

від 18.09.2021 — № 181

 

Набрання чинності відбудеться 04.12.2021

5. від 22 вересня 2021 р.             № 981 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

 

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” дію карантину продовжено до 31 грудня 2021 року.

Урядовий кур'єр

від 23.09.2021 — № 184

Чинний

6. від 22 вересня 2021 р.           № 988 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя»

 

Постановою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 383.

Змінами до Порядку виключена вимога щодо обов’язкового співфінансування громадськими організаціями у розмірі не менш як 10 % загальної суми витрат за рахунок власних коштів або коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством, виконання програм, реалізацію проектів та здійснення заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний розвиток молоді.

Урядовий кур'єр від 24.09.2021 — № 185

 

Чинний

7. від 22 вересня 2021 р.           № 999 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 і від 5 листопада 2014 р. № 637»

Урядом внесено зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках особам, які мають право на отримання таких виплат.

Урядом передбачено можливість фізичної ідентифікації особи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг згідно з вимогами Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 785 “Про реалізацію експериментального проект

Умова щодо фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб не застосовується на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину.

Відтепер до фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

 

Урядовий кур'єр від 29.09.2021 — № 188

 

Чинний

8. від 22 вересня 2021 р.            № 1013 «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)»

Урядом затверджено вимоги щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що додаються.

Ці вимоги визначають: порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи; технічні вимоги до реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон; порядок відшкодування переможцем земельних торгів витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу на земельних торгах; розміру, порядку сплати та повернення винагороди, що сплачується переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика, тощо.

 

Урядовий кур'єр від 05.10.2021 — № 192 Чинний

9. від 22 вересня 2021 р.           № 1024 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року»

Постановою схвалено Концепцію Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року.

Концепцію планується реалізувати шляхом розробки та затвердження Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року та плану заходів до неї.

Зокрема, Концепція Державної цільової програми передбачає:

-     розробку планів трансформації для кожної громади;

-     створення точок економічного зростання;

-     соціальну підтримку шахтарів та їх сімей;

-     створення економічних кластерів;

-     підтримку розвитку відповідної інженерної інфраструктури для залучення інвестицій;

-     запровадження на законодавчому рівні нових інструментів підтримки інвесторів, які створюють робочі місця на вугледобувних територіях;

-     диверсифікацію місцевої економіки.

Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг фінансування Програми на 2022-2030 роки з урахуванням попередніх розрахунків становить близько 15,7 млрд грн.

Реалізація Концепції сприятиме, зокрема:

-     створенню умов для диверсифікації економіки понад 20 вугільних громад, де проживає близько 850 тис. осіб (в тому числі 110 тис. дітей шкільного та дошкільного віку);

-     збільшенню чисельності зайнятого населення в реальному секторі економіки, не пов’язаного з вугільною промисловістю (створення нових робочих місць та збільшення самозайнятості населення);

-     зменшенню диспропорцій розвитку вугільних територій, що впливає на ситуацію в регіонах та якість життя;

-     оновленню об’єктів інфраструктури вугільних громад через застосування ефективних джерел та механізму фінансування в межах ресурсного забезпечення Програми (понад 60 населених пунктів);

-     створенню трьох центрів креативної економіки та розвитку інфраструктури для п’яти і більше індустріальних парків (загальною площею понад 200 гектарів) у вугільних регіонах;

-     розширенню можливостей для професійної самореалізації працівників вугільних підприємств через впровадження спеціальних програм перекваліфікації, професійного навчання, отримання другої освіти для подальшого працевлаштування;

-     зменшенню залежності місцевих бюджетів від податків та зборів, сплачених вугільними підприємствами.

 

Урядовий кур'єр

від 01.10.2021 — № 190

Чинний

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

 

1. від 01 вересня 2021 р.            № 1021-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери»

 

Розпорядженням внесено зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 626 «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери».

Відповідно до внесених змін за позицією «Капітальний ремонт автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області» обсяг фінансування збільшено з 100,0 млн грн до 350,0 млн грн.

Урядовий кур'єр від 04.09.2021 — № 170

 

Чинний

2. від 01 вересня 2021 р.             № 1023-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році»

 

Згідно з розподілом обласному бюджету Донецької області передбачено 4 339 тис грн.

Урядовий кур'єр від 08.09.2021 — № 172

 

Чинний

3. від 01 вересня 2021 р.            № 1044-р «Про підготовку та відзначення у 2022 році 50-річчя з дня заснування Донбаської національної академії будівництва і архітектури»

 

Урядом утворено Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2022 році 50-річчя з дня заснування Донбаської національної академії будівництва і архітектури, якому  доручено розробити і затвердити до 27 жовтня 2021 р. план заходів з підготовки та відзначення у 2022 році 50-річчя з дня заснування Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

Не опубліковано

4. від 1 вересня 2021 р.           № 1047-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у 2021 році»

 

Згідно з розподілом бюджетам територіальних громад Донецької області передбачено 39 962,4 тис грн, в тому числі

Бюджету Бахмутської міської територіальної громади   11 301 тис грн

Бюджету Покровської міської територіальної громади  3 793 тис грн

Бюджету Гродівської селищної територіальної громади          4 050 тис грн

Бюджету Авдіївської міської територіальної громади    3 222 тис грн

Бюджету Торецької міської територіальної громади      2 688,8 тис грн

Бюджету Краматорської міської територіальної громади        5 224 тис грн

Бюджету Лиманської міської територіальної громади    592,8 тис грн

Бюджету Слов’янської міської територіальної громади 409,5 тис грн

Бюджету Маріупольської міської територіальної громади       1 182,9 тис грн

Бюджету Дружківської міської територіальної громади 161,5 тис грн

Бюджету Добропільської міської територіальної громади       2 284,6 тис грн

Бюджету Мирноградської міської територіальної громади      2 919,8 тис грн

Бюджету Курахівської міської територіальної громади  2 132,4 тис грн

 

 

Урядовий кур'єр від 15.09.2021 — № 178

 

Чинний

5. від 15 вересня 2021 р.            № 1120-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Чернігівської та Донецької областей»

 

Урядом прийнято рішення про передачу у спільну власність територіальних громад Донецької області цілісних майнових комплексів наступних державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

  • Великоновосілківський професійний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 05536359),
  • Сіверський професійний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 02542426).

Урядовий кур'єр

від 24.09.2021 — № 185

Чинний

6. від 22 вересня 2021 р.          № 1149-р «Про реорганізацію Донецького державного університету управління»

Урядом прийнято рішення про реорганізації Донецького державного університету управління (код згідно з ЄДРПОУ 00173427) шляхом приєднання його до Маріупольського державного університету (код згідно з ЄДРПОУ 26593428).

Не опубліковано

Підготовлено управлінням

правового забезпечення спільно

 з управлінням моніторингу

бюджетних програм та інформаційно-

аналітичного забезпечення

виконавчого апарату

обласної ради