Фото без опису

Пунктом 6 частини третьоі? статті 30 Закону Украі?ни «Про статус і соціальнии? захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськоі? катастрофи» (далі – Закон) передбачено дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, виплату державноі? соціальноі? допомоги, розмір якоі? підвищується на 50 процентів від розміру, передбаченого абзацом 5 частини першоі? статті 2 Закону Украі?ни «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

 Частиною третьою статті 54 Закону пенсіі? по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильськоі? катастрофи, для дітеи? з інвалідністю встановлено у розмірі не нижчому 3 700 гривень (Закон Украі?ни «Про внесення змін до Закону Украі?ни «Про статус і соціальнии? захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськоі? катастрофи» від 29.06.2021 № 1584-ІХ).

 Пунктом 5 Порядку призначення і виплати соціальноі? допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украі?ни від 03.02.2021 № 79, визначено, що за вибором осіб з інвалідністю з дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнанних недієздатними, та дітеи? з інвалідністю віком до 18 років), які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону Украі?ни «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та на пенсію, призначається державна соціальна допомога або пенсія.

 Пенсія по інвалідності дітям з інвалідністю внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильськоі? катастрофи призначається відповідно до частини третьоі? статті 54 Закону в розмірі 3 700 грн. з дня подання відповідноі? заяви на підставі медичного висновку на дитину з інвалідністю віком до 18 років, експертного висновку про зв’язок захворювання/інвалідності з наслідками аваріі? на Чорнобильськіи? АЕС та посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильськоі? катастрофи, з урахуванням виплаченоі? органами соціального захисту населення державноі? соціальноі? допомоги у місяці призначення пенсіі?.

 З урахуванням зазначеного, батьки (законні представники) дітеи? потерпілих від Чорнобильськоі? катастрофи, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, можуть звернутись до органів Пенсіи?ного фонду Украі?ни стосовно призначення пенсіі? згідно статті 54 Закону.

 В кожному конкретному випадку при проведенні роз’яснювальноі? роботи звертати увагу на доцільність переходу отримувачів допомог на вказану пенсію з урахуванням і?х права на отримання окремих видів допомог.