Віднедавна в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною», який фактично зрівняв права чоловіків і жінок на декретну відпустку. Цей крок не тільки схвально сприйнято багатьма вітчизняними експертами, а й дещо наблизив Україну в питаннях гендерної рівності до країн Євросоюзу, адже там декретна відпустка для чоловіків цілком звична справа вже багато років.

Суть новацій

Документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіка і жінки у питаннях поєднання роботи з сімейними обов’язками. Зокрема, усуваються законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку для догляду за дитиною. Раніше таку відпустку батькові дитини, бабусі, дідусю чи іншим родичам, які фактично доглядають за малюком, надавали на підставі довідки з місця роботи або навчання матері, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її декрету. Також важливо, що цим законом створені передумови для посилення ролі батька у процесі виховання дітей і розвитку відповідального батьківства в Україні.

Запроваджено нову відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Кодекс законів про працю та Закон України «Про відпустки» доповнено новим видом відпустки – відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, оплачуваною коштом роботодавця.

Одноразова відпустка до двох тижнів (без урахування святкових і неробочих днів) надаватиметься:

– чоловіку, дружина якого народила дитину;

– батькові дитини, якщо він не одружений з матір’ю дитини, але проживає спільно та має взаємні права і обов’язки;

– бабусі або дідусеві, чи іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Зазначається, що лише одна особа із зазначених категорій може отримати відпустку при народженні дитини.

Законом визначено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків.

Відтепер чоловіки, як і жінки, можуть піти у трирічний «декрет».

Крім того, закон передбачає право на додаткову відпустку як чоловікові, так і дружині, які мають дітей або повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Актуальним є можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують дітей без матері, зокрема у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі.

Таким чином, реалізація положень закону нарешті дозволить усунути в Україні обмеження та дискримінаційний підхід, що порушують права чоловіків на відпустку для догляду за дитиною.

Чи торкнуться законодавчі зміни військовослужбовців-чоловіків?

Право військовослужбовців на відпустки та порядок їх надання регламентується Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Під час дії особливого періоду військовослужбовці Збройних Сил України мають право на отримання наступних відпусток:

-щорічна основна відпустка для військовослужбовців (крім строкової військової служби), які мають вислугу в календарному обчисленні: до 10 років – 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів;

-канікулярна відпустка для курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки;

-відпустки для військовослужбовців строкової військової служби;

–можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів;

-відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

-відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

Досвід Європи: як там чоловіків заохочують йти в декрет

Рівні права на декретну відпустку мають батьки у Франції, Іспанії, Португалії, Фінляндії та Литві.

Великих успіхів у цьому питанні досягли скандинавські країни. Так, у Швеції діють так звані батьківські квоти: з 480 днів загальної декретної відпустки 60 днів зобов’язаний взяти батько дитини. Якщо чоловік у декрет не піде, родина не отримуватиме виплати! У Норвегії батьки дитини повинні обов’язково взяти по 10 тижнів відпустки, решту часу – розподілити між собою в будь-яких пропорціях.

Також чоловіків заохочують грошима йти в декрет. Наприклад, у 2007 році в Німеччині запроваджено закон про «батьківські гроші». Він має дві головні мети. Перша полягає у тому, щоби дати відповідь на багаторічну тенденцію скорочення народжуваності у сім’ях з високим рівнем освіти і, відповідно, доходів. Соціологічні дослідження багато років засвідчували, що народжуваність у ФРН падала передовсім серед «середнього класу», якому важко поєднати сім’ю і кар’єру. У відповідь на цю проблему запроваджено щомісячну виплату для молодих батьків, яка становить дві третини середньомісячного заробітку. Такі виплати можна отримувати щонайменше впродовж року після народження дитини. Їх не обкладають податками і страховими внесками.

Друга ж важлива новація закону полягає у тому, що декретні виплати збільшуються ще на два місяці (12+2), якщо мінімум на два місяці у декретну відпустку, крім матері, піде і батько. Ці два місяці чоловік може взяти як після завершення декретної відпустки жінки, так і водночас із нею.

За матеріалами АрміяInform