Фото без опису

Вимоги до кандидатів:  громадянство України, вища освіта, стаж
роботи у сфері культури не менше трьох років, обов’язкове володіння
державною мовою, відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам та
здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і
професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.
 Дата початку приймання документів – 19 травня 2021 року. Особа,
яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу
подає наступні документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число,
місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу
(у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу
електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи
відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу

освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми. 

 Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи,
які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка
подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
 Зазначені документи надсилаються на  поштову та електрону адреси
відділу культури, туризму, молоді, сім'ї та спорту Мангушської селищної
ради
 87400 Донецька область, Маріупольський район, смт.Мангуш,
проспект Миру, 60; E.mail: 00183638@mail.gov.ua Контактний телефон: 2-
30-5;  096-529-92-26
 Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього ( за потреби)
формується та затверджується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу
на посаду директора  Комунального закладу «Центр культури та дозвілля».
 Дата початку формування конкурсної комісії –  з 19.05.2021 року.  
 Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після
закінчення строку приймання документів. На другому засіданні
проводиться   співбесіда з кандидатами,  під час  якої заслуховуються
публічні презентації проектів розвитку Комунального закладу «Центр
культури та дозвілля Мангушської селищної ради»  на один і п’ять років. 

Запрошуємо громадські організації, які діють у сфері культури та
громадські організації, які згідно Статуту організовують, проводять
культурно – масові заходи, реалізують проекти щодо розвитку сфери
культури в громаді взяти участь у формуванні складу конкурсної комісії та
направити три кандидатури до її складу.