Усі запити,
що надходять до архівного відділу (поштою, на особистому прийомі або
електронною поштою) підлягають обов’язковому розгляду, окрім анонімних
запитів.
На запити громадян України, іноземців та осіб без громадянства
архівним відділом Мангушської селищної ради надаються архівні довідки,
копії або витяги. Наприклад, архівні копії рішень сесій, виконкому сільських,
селищних рад, що ввійшли до складу Мангушської об’єданої територіальної
громади, витяги з них, архівні довідки про розмір заробітної плати та
трудовий стаж за періоди роботи в установах та закладах комунальної
власності, сільських або селищних радах колишнього Мангушського району
(окрім розформованих Покровської та Бердянської сільських рад).
Для отримання вищевказаних документів громадяни подають до
селищної ради власноруч заповнену заяву на ім’я селищного голови. Слід
зазначити, що запит може стосуватися як самого заявника, так і осіб, що
перебувають на його утриманні або під його опікою, його (її) померлої
дружини (чоловіка) або близьких родичів (батьків, дітей, сестер, братів, баби,
діда та ін.). Першочергово розглядаються запити пільгової категорії
громадян. Запити виконуються безоплатно протягом 30 днів з дати
реєстрації. Дотримання термінів виконання запитів контролюється
начальником архівного відділу.